fbpx

Om kiropraktik

Kiropraktik används för att återställa kroppens funktion och rörlighet genom manipulering/justering av leder. Detta har positiva effekter på nervsystemet, allmänhälsan och leder till att kroppen läker optimalt. Därav en stark och stabil kropp som klarar av mer stress och belastning. 

Kiropraktik är ett yrke inom primärvården, och är utbildade att diagnostisera, behandla, och förhindra störningar i det neuro-muskulo-skeletala systemet (nerver, ben, leder och muskler). Såväl som att använda en rad av tekniker för att minska smärta, förbättra funktion och öka rörlighet, inkluderas praktisk manipulation av ryggraden. En kiropraktor kan också ge råd om självhjälp, terapeutiska övningar och livsstilsförändringar.

Första besöket

1

1. Hälsoformulär

När du bokat ditt första besök kommer du att få fylla i ett hälsoformulär med frågor om din hälsa och besvär. Det tar 10 min att fylla i och hjälper oss att förstå dina problem och hur vi kan hjälpa dig.

2. Första besöket

Under ditt första besök diskuterar vi dina hälsorelaterade problem, därefter genomgår du en grundlig undersökning av ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester för att hitta underliggande orsaker till dina besvär.

Note: Om du har, ta gärna med tidigare röntgenutlåtande/bilder eller andra journalanteckningar från er läkare.

2

3

3. Diagnos & Behandlingsplan

Efter undersökningen går vi igenom undersökningsfynden. Vi förklarar vad som ligger till grund för dina besvär och vi lägger upp en individuellt anpassad behandlingsplan utifrån din diagnos och dina behov. 

Note: Vid extremt få fall är kiropraktisk behandling inte lämplig, och då remitterar vi dig till rätt vårdinstans, annan specialist eller läkare, för vidare utredning. 

4. Behandling

Din behandling påbörjas och den kan bestå av en eller flera olika behandlingsmetoder. Behandlingsmetoderna förklaras noggrant och om något inte känns komfortabelt för dig, kan du naturligtvis avstå från det momentet. 

 

4

Första besöket

1

1. Hälsoformulär

När du bokat ditt första besök kommer du att få fylla i ett hälsoformulär med frågor om din hälsa och besvär. Det tar 10 min att fylla i och hjälper oss att förstå dina problem och hur vi kan hjälpa dig.

2

2. Första besöket

Under ditt första besök diskuterar vi dina hälsorelaterade problem, därefter genomgår du en grundlig undersökning av ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester för att hitta underliggande orsaker till dina besvär.

Note: Om du har, ta gärna med tidigare röntgenutlåtande/bilder eller andra journalanteckningar från er läkare.

3

3. Diagnos & Behandlingsplan

Efter undersökningen går vi igenom undersökningsfynden. Vi förklarar vad som ligger till grund för dina besvär och vi lägger upp en individuellt anpassad behandlingsplan utifrån din diagnos och dina behov. 

Note: Vid extremt få fall är kiropraktisk behandling inte lämplig, och då remitterar vi dig till rätt vårdinstans, annan specialist eller läkare, för vidare utredning. 

4

4. Behandling

Din behandling påbörjas och den kan bestå av en eller flera olika behandlingsmetoder. Behandlingsmetoderna förklaras noggrant och om något inte känns komfortabelt för dig, kan du naturligtvis avstå från det momentet. 

Behandling

1. Akut

Är när du får dina problem och du söker hjälp för dem.

Vid detta skede behövs ofta en högre frekvens av behandlingar för att erhålla en balans och stabilitet i kroppen som tillåter att problemområdet kan börja läka optimalt.

De flesta känner av symptomlindring redan efter de första behandlingarna men grundorsaken tar ofta längre tid att läka ut. Detta p.g.a. att kroppen har varit påverkad och i obalans under längre tid, därav längre läkningstid.

BRA ATT VETA

När en akut skada äger rum uppstår inflammation, t.ex. vävnadsskada och svullnad.  När smärta uppstår och svarar hjärnan genom muskelstramning för att skydda mot ytterligare skada.

Kiropraktisk behandling är ett effektivt sätt att återskapa rörlighet i stela och skadade områden. Åtgärder i ett tidigt skede skapar bättre förutsättningar för att snabbt komma tillbaka till normal funktion och skapar bra förutsättningar för att undvika kroniska besvär.

2. Stabilisering

Den akuta smärtan är borta och behandlingarna skapar nu en stabiliserande effekt som förebygger att kroppen återgår till det tidigare felaktiga rörelsemönstret samt förhindrar dysfunktioner. En optimal läkningsprocess uppnås och kroppen kan läka ut det underliggande problemet.

BRA ATT VETA

Vanligt är att när de akuta symptomen är borta tror man är problemet löst och man är färdigbehandlad. Dock stämmer inte alltid detta utan det är snarare ett tecken på att man är på rätt väg.

Det vanligaste som händer när man pausar eller avbryter behandlingsprocessen är att man får ett återfall med liknande besvär som tidigare.

Därför skall man fullfölja behandlingen och göra eventuella övningar man fått.

En liknelse är att man får en antibiotika-kur men inte följer doktorns råd om att fullfölja hela kuren, utan avbryter så snart när man känner sig bättre. Det leder oftast till ovälkomna och återkommande besvär. 

3. Optimering & Underhåll

Sista fasen handlar om att bibehålla sitt välmående och sin hälsa, genom att förebygga att besvären kommer tillbaka igen.

Att förebygga är bättre än att kurera, är något vi alla känner till.

Underhåller vi och tar hand kroppen klarar den sig bättre och hanterar påfrestningar och belastningar lättare samt återhämtar sig snabbare.

Att ta hand om en välmående och frisk kropp görs i sin enkelhet med träning för att fortsätta stärka, stabilisera och mobilisera kroppen.

För att förebygga och undvika besvär är det många som önskar en återkommande kallelse/besökstid som kan variera från 3-12 månader där du väljer, om du vill boka en tid. Ungefär som att regelbundet besiktiga sin bil eller gå till tandläkaren.

Det är bättre att ta hand om sina problem när det blåser, än vänta tills stormen kommer.

Utbildning

VÅR UTBILDNING, DIN SÄKERHET

Kiropraktik är en skyddad legitimerad titel från Socialstyrelsen. 

Utbildningen består av en 5 årig internationellt godkänd högskoleutbildning som leder till yrkestiteln ”Doctor of Chiropractic”. De första tre åren består av BSc Hons, Bachelor of Human Sciences, Honours (kandidatexamen) som är ekvivalent till läkares grundutbildning. De sista 2 åren är MSc Chiropractic och är en masterutbildning med stort fokus på klinisk tjänstgöring och forskning.